onderzoeksmogelijkheden

Er is alleen nog plaats voor leerlingen van het Oosterlichtcollege in Nieuwegein en Vianen en het Cals College in Nieuwegein. Wij nemen helaas geen leerlingen meer aan van andere scholen. In de maanden april en mei zijn wij slecht bereikbaar vanwege een verhuizing van de praktijk. Vanaf september zijn er onderzoekplaatsen beschikbaar.

Psychologen Groep Utrecht

Leerling centraal

In onze praktijk hebben we als uitgangspunt dat de leerling centraal staat. We werken vanuit de overtuiging dat het waardevol is om samen met de leerling en de ouders naar oplossingen te zoeken die de leerling kunnen helpen zich te ontwikkelen.

Oplossingsgericht werken

Uit ervaring weten we dat elk mens hulpbronnen bezit die nodig zijn om oplossingen te vinden. Ook jongeren hebben verrassende bronnen op dit gebied. Deze oplossingsgerichte manier van denken is de leidraad voor onze manier van werken.

Hoe werken wij

Nadat wij een aanmeldingsformulier van u ontvangen hebben, nodigen we u uit voor een intakegesprek. Na dit gesprek volgt een onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van uw kind. Na het onderzoek bespreken we met u de resultaten en overleggen we met u hoe uw kind het beste kan worden ondersteund. De onderzoeksresultaten worden in een ouderverslag vastgelegd.

  • Intake gesprek

    Samen met u als ouder(s) bespreken we welke zorgen er zijn over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens een intake gesprek zetten we samen op een rijtje wat de aard is van de problemen, maken we een eerste analyse van sterke en zwakke kanten en bespreken we met u welke hulp wij kunnen bieden. In de meeste gevallen vragen we in overleg met u ook gegevens over uw kind aan school.

  • Onderzoek

    Het is vaak helpend om onderzoek bij uw kind af te nemen. We kunnen daarbij kijken naar de intelligentie, vaardigheden bij uitvoerende taken, persoonlijkheid of schoolse vaardigheden.

  • Evaluatiegesprek

    Na het evaluatiegesprek krijgt u een verslag mee met alle resultaten en adviezen.

AANMELDINGSPROCEDUREU kunt een aanmeldingsformulier via deze site invullen en online versturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail contact met u op.

Wanneer ouders gescheiden zijn vragen we om toestemming van beide ouders. Wanneer u als ouder alleen het intakegesprek voert vragen wij de andere ouder om een e-mail te sturen met de gevraagde toestemming en zijn of haar NAW gegevens.

Zorg die wij bieden

Wij staan garant voor een goede kwaliteit met veel aandacht voor uw kind, flexibiliteit, gedegen onderzoek, een heldere verslaglegging, korte wachttijden en een gewaarborgde privacy. We bieden zorgvuldig maatwerk bij het zoeken naar oplossingen voor problemen waar uw kind mee geconfronteerd wordt.

.

“kijken en luisteren naar een kind is de eerste voorwaarde voor een succesvolle begeleiding”

Ons team

Drs. Dicky de Vos-Bron

Drs. Dicky de Vos-Bron

Internationaal psycholoog

Na haar Amerikaanse opleiding tot psycholoog was zij van 1978 tot 1988 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Rijks Universiteit Utrecht bij de vakgroep Orthopedagogiek...

Dhr. Iek de Vos

Dhr. Iek de Vos

psycho-diagnostisch medewerker

Hij is werkzaam als oplossingsgericht counselor voor jongeren, behandelaar voor kinderen met leerproblemen en als psycho-diagnostisch medewerker...