Ons tarief  is € 110 per uur. Hieronder vallen werkzaamheden als onderzoek, begeleiding, behandeling, schoolgesprekken, overleg en administratie.

* Voor een intakegesprek zonder vervolgtraject brengen wij geen kosten in rekening.
* Dyslexie onderzoek (inclusief gesprekken en rapportage):  € 850.
* Dyscalculie onderzoek: € 850.
* Uitgebreider onderzoek (bijvoorbeeld ADHD of autisme):tussen € 900 en  € 1100, afhankelijk van de hulpvraag.
* Intelligentie onderzoek: € 550.

U krijgt van ons vóór of tijdens het intakegesprek een indicatie van de kosten.
Voor leerlingen van voortgezet onderwijsscholen gelden soms andere tarieven voor een dyslexieonderzoek. Dit hangt af van de afspraken die met de betreffende scholen zijn gemaakt.