Ons tarief  is € 130 per uur. Hieronder vallen werkzaamheden als onderzoek,  schoolgesprekken, overleg en administratie.

* Dyslexie onderzoek (inclusief gesprekken en rapportage):  € 900.
* Dyscalculie onderzoek: € 900.
* Intelligentie onderzoek: € 600.

         • Voor het opnieuw opstellen van een zoekgeraakte dyslexieverklaring of verslag of het opstellen van aanvullende documenten, brengen wij tussen de €25,- en € 75,- in rekening. Wij doneren dit geld aan een goed doel. Voor 2023 is dat het Rode Kruis.

          U krijgt van ons vóór of tijdens het intakegesprek een indicatie van de kosten.
          Voor leerlingen van voortgezet onderwijsscholen gelden soms andere tarieven voor een dyslexieonderzoek. Dit hangt af van de afspraken die met de betreffende scholen zijn gemaakt.