Transitie van de jeugdzorg per 1 januari 2015

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ en verdwijnt deze zorg uit het pakket van de zorgverzekeraar. Gemeenten moeten dan voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid zorgen voor hulp aan kinderen met psychische problemen en stoornissen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Vanwege de complexiteit rondom de nieuwe regelgeving hebben wij ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met de verschillende gemeenten. Dat heeft als gevolg dat zorg die wij aan uw kind bieden voor uw eigen rekening komt. Wij staan hierbij garant voor een goede kwaliteit met veel aandacht voor uw kind, flexibiliteit, gedegen onderzoek, een heldere verslaglegging, korte wachttijden en een gewaarborgde privacy.