Leerontwikkeling

Wanneer bij uw kind de ontwikkeling op leergebied stagneert, is het zinvol om onderzoek uit te voeren naar de aard van de leermoeilijkheden. We doen dit door te kijken naar de sterke en zwakke kanten van uw kind door middel van intelligentieonderzoek en didactisch onderzoek.

Ook denken we met u en de school mee op welke wijze uw kind het beste kan worden geholpen in de school- en thuissituatie. Uitgangspunt hierbij is dat we proberen in kaart te brengen wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Een onderzoek is zinvol wanneer er gedacht wordt aan een leerstoornis. Aanwijzingen voor een leerstoornis (zoals dyslexie of dyscalculie) zijn:

      • Wanneer de resultaten op het gebied van het lezen en spellen of rekenen opvallend afwijken van wat verwacht wordt op grond van de capaciteiten, de leeftijd van uw kind en het aantal jaren onderwijs
      • Wanneer een leerling een opvallende achterstand behoudt ondanks extra begeleiding

Indien sprake is van een leerstoornis, wordt een officiële verklaring afgegeven waarmee uw kind aanspraak kan maken op wettelijk toegestane voorzieningen, zoals extra tijd en het gebruik van hulpmiddelen.