Gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkeling

Bij zorgen over de gedragsontwikkeling of het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind, kan door middel van gesprekken, vragenlijsten, observaties en (neuro)psychologisch onderzoek in kaart worden gebracht waar de problemen vandaan komen en welke begeleiding thuis en op school gewenst is.

Uw kind kan last hebben van:

  • weinig aansluiting met leeftijdgenootjes
  • weinig zelfvertrouwen
  • teruggetrokken en somber zijn
  • snel boos of geprikkeld zijn
  • (faal)angst, piekeren en slaapproblemen
  • pesten of gepest worden
  • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn, waarvoor geen medische oorzaak is gevonden
  • concentratieproblemen, snel afgeleid zijn en dromerigheid
  • werkhoudingsproblemen op school
  • moeite met plannen en organiseren
  • emotieregulatieproblemen
  • impulsiviteit

Mogelijk is er sprake van een ontwikkelings- of gedragsstoornis. Hieronder vallen onder andere aandacht- en concentratie stoornissen als ADHD of ADD, stoornissen in het autisme spectrum (ASS) en overige gedragsstoornissen zoals ODD en CD.

Wij hebben geen mogelijkheden voor begeleiding van kinderen en jongeren. Voor noodzakelijke begeleiding  verwijzen we door naar collega’s of instellingen in het werkveld.

Wanneer bij uw kind een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis is vastgesteld of wanneer medicatie tot een van de behandeladviezen behoort, wordt vaak doorverwezen naar een kinder- en jeugdpsychiater of kinderarts.