Psychologen Groep Utrecht

Kind centraal

In onze praktijk hebben we als uitgangspunt dat het kind centraal staat. We werken vanuit de overtuiging dat het waardevol is om samen met het kind en de ouders naar oplossingen te zoeken die het kind kunnen helpen zich te ontwikkelen.

Oplossingsgericht werken

Uit ervaring weten we dat elk mens hulpbronnen bezit die nodig zijn om oplossingen te vinden. Ook kinderen hebben verrassende bronnen op dit gebied. Deze oplossingsgerichte manier van denken is de leidraad voor onze manier van werken.